Vilkår & betingelser

 

Vi anbefaler at læse disse Vilkår & Betingelser inden du går i gang med at handle på vores webshop.
Webshoppen drives af Zebra A/S, som ejer Flying Tiger Copenhagen butikkerne og konceptet:


Zebra A/S,
CVR no. 15690488
Strandgade 71-73,
1401 Copenhagen K,
Denmark
Tel: +45 8852 8000
E-mail: info@flyingtiger.comFormål


Formålet med indholdet på webshoppen er at du kan handle online og få varerne leveret efterfølgende. Når du handler på webshoppen accepterer du disse Vilkår & Betingelser (herefter Vilkår). Hvis du er uenig i disse Vilkår anbefaler vi, at du ikke køber ind på webshoppen. Vi gør tillige opmærksom på vores Handelsbetingelser samt Cookie- og Datapolitik, som du også kan finde her på siden.Intellektuelle rettigheder


Alle informationer samt indhold på denne webshop tilhører Zebra A/S (herefter Zebra) og eventuelle licensgivere. Informationerne og indholdet kan være ophavsretligt beskyttet eller på anden måde Zebra’s eller licensgiveres intellektuelle rettigheder i henhold til Dansk eller udenlandsk ret. Vores rettigheder inklusiv men ikke begrænset til vores navn, logo og designede produkter må ikke anvendes eller kopieres uden særskilt tilladelse fra Zebra.
Relation til 3-mands websider eller services


Webshoppen kan indeholde relationer til andres websider eller services, som ikke er ejet af eller kontrolleret af Zebra. Zebra er ikke ansvarlig - hverken direkte eller indirekte - for indholdet, funktionalitet, privatlivspolitikker etc. relateret til 3-mands websider/services ej heller for eventuel skade eller tab som kan henføres til 3-mands websider/services.
Skadesløsholdelse/begrænsning af ansvar


Zebra påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet på/adgangen til vores webshop eller tredjemands adgang til/brug heraf, hvad enten dette skyldes fej eller uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager. Denne ansvarsbegrænsning gælder dog ikke forpligtelser, som relaterer sig til de produkter, som du måtte købe på webshoppen.
Ændringer


Vi forbeholder os retten til at ændre, justere eller på enhver måde forandre indholdet på webshoppen herunder begrænse adgangen til webshoppen såfremt vi finder dette nødvendigt.
Lovvalg og værneting


Disse Vilkår reguleres af dansk ret og eventuelle retssager, som udspringer af disse Vilkår skal afgøres ved danske domstole. Eventuel afståelse fra at håndhæve rettigheder i henhold til eller bestemmelserne i disse Vilkår betyder ikke at vi afstår fra rettighederne eller bestemmelserne som sådan.
Kontakt os

Kontakt os på info@flyingtiger.com, hvis du har nogle spørgsmål til dette.